Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Inwestycja BROS - oświadczenie burmistrza

25.01.17

17 stycznia 2017 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok, którym sąd oddalił skargę kasacyjną Gminy Swarzędz na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 grudnia 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w grudniu 2014 r. orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z 24 października 2001 r. Nr XXXVIII/448/2001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w Janikowie, gmina Swarzędz rejon ul. Swarzędzkiej.

Obecnie oczekujemy na uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przypomnijmy - przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu została przyjęta 24 października 2001 r. tj. w czasie III kadencji Rady Miejskiej (1998-2002), której przewodniczącą była pani Anna Tomicka, a burmistrzem Swarzędza - pan Jacek Szymczak.

Wyrok WSA orzekający nieważność uchwały zapadł 5 grudnia 2014 r. tj. dzień po objęciu przeze mnie funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Stwierdzenie nieważności uchwały po ponad 13 latach od jej uchwalenia powoduje konieczność weryfikacji w pierwszej kolejności studium zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie, a następnie planu zagospodarowania z uwzględnieniem aktualnej polityki przestrzennej Gminy Swarzędz.

O kolejnych czynnościach podejmowanych w tej sprawie będę Państwa informował na bieżąco.

W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami na ten temat informuję równocześnie, iż:

- Gmina Swarzędz nie utraciła żadnych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, gdyż inwestycja firmy BROS nie jest ukończona,

- nie może być mowy o bezczynności, gdyż - do czasu wydania przez NSA wyroku - podejmowanie przez władze Swarzędza dalszych działań było w oczywisty sposób nieuzasadnione, a pamiętać należy o trwającym równocześnie proteście mieszkańców przeciw wspomnianej inwestycji.

Z poważaniem,

Marian Szkudlarek

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz