Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Reforma oświaty w gminie Swarzędz

18.01.17

Od listopada 2016 r. zespół złożony z dyrektorów swarzędzkich szkół podstawowych i gimnazjów oraz pracowników referatu edukacji UMiG w Swarzędzu, któremu przewodniczył II zastępca burmistrza Swarzędza Tomasz Zwoliński, pracował nad planem przeprowadzenia reformy oświatowej w gminie Swarzędz. Głównym zadaniem było wypracowanie projektu organizacji sieci szkół w mieście i gminie w oparciu o zmiany zapisane projektach ustaw Prawo Oświatowe i Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, zgodnie z zaplanowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą systemu oświaty. Stosowne przepisy tych ustaw zostały uchwalone przez parlament 14 grudnia 2016 roku i podpisane przez Prezydenta RP 9 stycznia 2017 roku.

W wyniku konsultacji ustalono, że wszystkie gimnazja prowadzone przez Gminę Swarzędz zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi - taki stan trwać będzie do 31 sierpnia 2019 r., kiedy to ostatni rocznik gimnazjalistów opuści mury szkoły. Podobnie będzie wyglądała sytuacja Zespołu Szkół w Paczkowie, który zostanie przekształcony w szkołę podstawową. Natomiast wszystkie obecne podstawówki z sześcioletnich staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Od 1 września 2019 r. w mieście i gminie Swarzędz funkcjonować będzie 10 szkół podstawowych. Wiąże się z tym konieczność dokonania zmian w obecnie obowiązującej rejonizacji.

Od roku szkolnego 2017/2018 dzieci do klas pierwszych przyjmowane będą do szkół według nowej rejonizacji. Od tego roku szkolnego do szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów przeniesione zostaną niektóre oddziały klasy IV i VII z obecnych podstawówek. W następnych latach kolejne oddziały zostaną przeniesione do szkół podstawowych powstałych z „wygaszanych" gimnazjów. Założono, że 1 września 2019 roku wszystkie swarzędzkie szkoły będą miały pełne struktury - klasy I - VIII.

Założenia reformy oświaty oraz propozycje przekształceń szkół na terenie miasta i gminy Swarzędz od 1 września 2017 r. przedstawiono radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu na wspólnym posiedzeniu, które odbyło się 12 stycznia 2017 r. Obecnie trwają spotkania i konsultacje z radami pedagogicznymi szkół oraz rodzicami.

Na podstawie tych propozycji przygotowana zostanie uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała zostanie przekazana do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, który opiniuje ten dokument w ciągu 21 dni. Następnie przygotowana zostanie uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, która zgodnie z obowiązującym prawem musi zostać podjęta przez Radę Miejską w Swarzędzu do 31 marca 2017 r.

/RED/

Oto podstawowe założenia reformy oświaty w gminie Swarzędz.