Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Budżet Swarzędza na 2017 r. uchwalony

20.12.16

20 grudnia w auli Szkoły Podstawowej w Zalasewie odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2017 rok. Dokument ten zakłada, iż przyszłoroczne dochody budżetu wyniosą 224.349.761,09 zł, natomiast wydatki oszacowano na kwotę 234.891.511,09 zł, z czego na wydatki majątkowe przypada 46.355.322,44 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 10.541.750 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie. Burmistrz Marian Szkudlarek, przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura oraz radni wypowiadający się na temat uchwały budżetowej podkreślali, że jest to dokument nie tylko rekordowy pod względem skali dochodów i wydatków, ale przede wszystkim prorozwojowy i prospołeczny.

Na zakończenie obrad zebrani podzielili się opłatkiem, składano sobie serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017.

Oto WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.

/mw/

fot. M.Woliński