Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kolejne spotkanie z mieszkańcami

14.12.16

W dniu 07.12.2016 o godzinie 18: 00 w budynku Gminnego Centrum Informacji w Swarzędzu przy ulicy Działkowej odbyło się drugie z kolei spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami Okręgu Wyborczego nr 5. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek, wiceburmistrz Grzegorz Taterka, radny Rady Miejskiej Piotr Baranowski oraz radny Rady Powiatu Marek Lis.

Na początku spotkania burmistrz przedstawił dokonania władz samorządowych od początku kadencji, oraz nakreślił plany na nadchodzącą przyszłość. Zgromadzeni na spotkaniu mieszkańcy zadawali pytania związane ze stanem dróg w gminie oraz utrudnieniami związanymi w związku ze wzmożonym ruchem pojazdów na drogach gminnych. Na temat proponowanych rozwiązań usprawniających ruch pojazdów głos zabrali wiceburmistrz Grzegorz Taterka oraz radny Marek Lis.

Duże zainteresowanie wzbudził program WFOŚ „Piecyk 2017", ponieważ mieszkańcy zauważają duży problem z zanieczyszczonym powietrzem w okresie jesienno-zimowym a związane jest to ze spalaniem niewłaściwych paliw w domowych piecach. Kolejnymi pytaniami zadawanymi przez zebranych były pytania dotyczące najbliższej okolicy, czyli oświetlenia i utwardzenia drogi łączącej ulicę Działkową z drogą krajową nr 92. W tym temacie informacji udzielił wiceburmistrz Grzegorz Taterka, który poinformował zebranych, ze oświetlenie w/w drogi zostanie wykonane w 2017 roku, a utwardzenie wraz z chodnikiem w latach następnych. Ważnym dla mieszkańców tematem był stan nawierzchni ulicy Strzeleckiej, a konkretnie pęknięcia poprzeczne nawierzchni asfaltowej. Radny Powiatu Marek Lis zapowiedział interwencję w ZPP, ponieważ ulica ta należy do dróg powiatowych.

Ostatni temat, który był poruszany to zagospodarowanie terenów przylegających bezpośrednio do Jeziora Swarzędzkiego, a w szczególności inwestycji realizowanych na tym terenie w ostatnim czasie, czyli budowy domów jednorodzinnych przy ulicy Strzeleckiej. Mieszkańcy zwracali uwagę, że w ich mniemaniu ingerencja inwestorów w ten teren w postaci zasypywania i równania terenu doprowadza do degradacji środowiska naturalnego i jest zbyt daleko posunięta.

Spotkanie w odczuciu tak organizatorów jak i przybyłych gości było dobrym przykładem dialogu, jaki winien być prowadzony pomiędzy władzami samorządowymi a mieszkańcami.

Piotr Baranowski