Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Lekcja nowoczesnego oszczędzania

07.12.16

Szkolne Kasy Oszczędności PKO Banku Polskiego to największy, najstarszy i zarazem najnowocześniejszy program edukacji finansowej dla uczniów szkół podstawowych w Polsce. Od roku 1935 szkolne kasy oszczędności przeszły pod kuratelę Pocztowej Kasy Oszczędności, której obecnym kontynuatorem jest PKO Bank Polski.

Obecne SKO uczą nie tylko oszczędzania, ale również zapoznają uczniów z podstawami bankowości, przedsiębiorczości i ekonomii oraz ekologii i, również, bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu Szkolna Kasa Oszczędności została założona w roku 2003. I od tego czasu działa ona bardzo prężnie - z blisko tysiąca uczniów prawie połowa należy do szkolnego banku. Najpopularniejszym sposobem oszczędzania są wpłaty na indywidualne konta poszczególnych uczniów. Dzieci zbierają, w ten sposób, pieniądze na wakacje, na nowe podręczniki i na własne potrzeby.

Wychowawcy wielu klas założyli klasowe konta, na które wpłacają pieniądze przeznaczone na wycieczki i wyjazdy klasowe. Ten sposób oszczędzania jest bardzo korzystny dla uczniów, bo mogą oni wpłacać systematycznie niewielkie kwoty pieniężne przez cały rok szkolny. Dzięki temu mogą zgromadzić większą sumę, a pod koniec roku szkolnego, za własne, uzbierane pieniądze pojechać na klasową wycieczkę.

Każdego roku nasza SKO bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO", organizowanym przez PKO BP SA, MEN i ZHP. O wygranej w tym konkursie decyduje powszechność oszczędzania w szkole, sposoby popularyzowania wiedzy ekonomicznej oraz średnia wysokość wkładów przypadającą na jednego członka SKO. Jednym z głównych kryteriów oceny jest dokumentacja działalności koła zawarta w kronice SKO. Ocenie podlega zarówno wartość informacyjna kroniki jak i pomysłowość jej wykonania.

Nasza szkoła, od wielu lat jest laureatem ww. konkursu, a zdobywane nagrody pieniężne przeznaczane są na zakup nagród rzeczowych dla najlepiej oszczędzających uczniów.

Nauczyciele, którzy prowadzą klasowe konta SKO, zaszczepiają swoim uczniom idee oszczędzania i kształtują w nich nawyk racjonalnego gospodarowania swoimi oszczędnościami. Oni także są wyróżniani za swoje zaangażowanie w ideę oszczędzania.

Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności ma ogromne wartości edukacyjne a dodatkowo przynosi zrozumiałe zadowolenie i uczniom i ich rodzicom oraz wychowawcom.

 

Opiekun SKO

Ewa Gasińska