Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

01.12.16

30 listopada w swarzędzkim Ośrodku Kultury Referat Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu zorganizował drugie szkolenie dla organizacji pozarządowych. Przybyłych przedstawicieli swarzędzkich organizacji, w tym stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych, przywitali burmistrz Marian Szudlarek i sekretarz Agata Kubacka. Burmistrz poinformował o otwartych konkursach ofert, które ogłosił na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku, zwrócił uwagę na zwiększone środki finansowe zaplanowane w przyszłorocznym budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych. Prowadząca spotkanie Justyna Ochędzan, prezes stowarzyszenia Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, przedstawiła nowe procedury dotyczące dotacji z budżetu gminy, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Przypomnijmy, że na pierwszym spotkaniu, 20 października, omówiony został nowy wzór oferty na realizację zadań publicznych. Tym razem uczestnicy szkolenia zapoznali się z nowymi wzorami sprawozdań i umów, dotyczącymi dotacji. Nie zabrakło pytań i wątpliwości, na które odpowiadała prowadząca szkolenie i Wojciech Dobczyński ze swarzędzkiego ratusza.

/rpr/