Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Nie pal śmieci - bądź EKO!

15.11.16

W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom o obwiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów w domowych kotłowniach.

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania śmieci. Spalając odpady narażamy siebie i sąsiadów gdyż powstające niebezpieczne substancje wpływają na cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie.

Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi grzywną do 5 tysięcy złotych. Osoby przyłapane na spalaniu śmieci powinny liczyć się z wysokimi sankcjami. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które są dla nas zagrożeniem.

► Czym palić w piecu?

Paliwami opałowymi:

  • pelletem dowolnego rodzaju;
  • drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym;
  • brykietem;
  • węglem dowolnego rodzaju;
  • olejem opałowym i gazem.

► Czego nie wrzucać do pieca?

  • drewna z mebli iram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna;
  • płyt wiórowych, paździerzowych, paneli podłogowych, klepek parkietowych, dykt;
  • podkładów kolejowych i słupów drewnianych;
  • plastiku; odzieży; opon; pianek tapicerskich;
  • papieru zadrukowanego w kolorze.

(Papieru używaj jedynie do rozpałki, najlepiej takiego z gazet codziennych, tj. szarego i mało zadrukowanego. Każdy inny papier lepiej oddać do recyklingu).

► Spalanie śmieci w domowym piecu truje i rujnuje!

Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania" odpadów.

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię oraz przyczyniają się do kwaśnych deszczy. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce.

Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów jest bardzo drogie. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów kominowych. Niedrożność komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru.

Spalając odpady niszczymy świat, w którym obecnie żyjemy oraz świat, w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.

► Sąsiad pali śmieci. Co robić?

Porozmawiaj. Wyjaśnij palącemu śmieci jakie są skutki spalania odpadów.

Zaangażuj sąsiadów. Porozmawiajcie

z palącym śmieci większą grupą. Poinformujcie go, że takie postępowanie jest naganne i nie przymykacie na to oczu, a w razie potrzeby powiadomicie odpowiednie służby.

Jeśli rozmowa nie daje efektów poinformuj:

l     Straż Miejską (61) 65 10 986

l     Policję (61) 841 48 00

l     Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska UMiG w Swarzędzu (61) 65 12 403

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna w wysokości do 5000 zł.

► Co zrobić z odpadami?

Odpady komunalne, których nie można posortować, wrzuć do pojemnika na odpady zmieszane.

Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:

l     odpadów, które podlegają segregacji: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;

l     odpadów zielonych;

l     odpadów wielkogabarytowych;

l     materiałów budowlanych

i rozbiórkowych;

l     odzieży;

l     sprzętu RTV i AGD;

l     baterii, płyt CD, przeterminowanych leków;

l     odpadów niebezpiecznych.

Jeśli nie wiesz jak zagospodarować dany odpad, zapytaj! Informacje uzyskasz:

ZM GOAP (61) 65 12 301

UMiG Swarzędz - Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko 1.

 

/ros/