Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Marian Szkudlarek w Zarządzie Metropolii

07.11.16

4 listopada 2016, podczas posiedzenia Rady Metropolii Poznań odbyły się wybory Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań na kolejną kadencję. W skład nowego zarządu będą wchodzić: Jacek Jaśkowiak, Jan Grabkowski, Adam Lewandowski, Stanisław Filipiak oraz Marian Szkudlarek.

Jest to bardzo istotna informacja dla naszej gminy. Członkami stowarzyszenia są 23 jednostki samorządu terytorialnego: miasto Poznań, 17 gmin powiatu poznańskiego(w tym gmina Swarzędz) oraz 4 gminy z powiatów ościennych. Działania stowarzyszenia obejmują powierzchnię około 3080 km² zamieszkiwaną przez ponad milion mieszkańców. Metropolia Poznań realizuje projekty służące wspieraniu rozwoju jej członków oraz ich integracji. Najważniejsze projekty realizowane do tej pory to, m.in.: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”, „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”, „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań” oraz „Badanie Potrzeb Mieszkaniowych i Mieszkańców Metropolii Poznań”.

Możliwość pozyskania na poszczególne projekty środków unijnych pozwala na ich kompleksową realizację w bliższej perspektywie czasowej.

Rok 2016 jest rokiem przełomowym, w którym pierwszy raz następuje realizacja projektów zawartych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Stowarzyszenie dysponuje kwotą 196,6 mln euro na dofinansowanie 12 projektów, których beneficjentami będą głównie jednostki samorządu terytorialnego – członkowie stowarzyszenia. 108 mln euro z tej kwoty zostanie przeznaczonych na budowę Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanych węzłów przesiadkowych.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań pokrywają się z planami rozwoju gminy Swarzędz i pozwalają nam na pozyskanie dodatkowych środków – istotnych w realizacji naszych dalszych celów strategicznych.

/t.ryb/

fot. T. Rybarczyk