Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Profil zawodowy


Cel

Celem Profilu zawodowego realizowanego w ramach Projektu „Mój zawód - moja przyszłość" jest wsparcie uczniów w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej przy stałej współpracy ośrodka naukowego zajmującego się kształceniem ustawicznym i doradztwem zawodowym oraz współpracy lokalnych szkół, współpracy szkół z przedsiębiorstwami w kontekście zaprezentowania zawodów oraz wzmocnienia i dostosowania kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy na terenie Gminy Swarzędz.

 

Odbiorcy

Odbiorcami Profilu są uczniowie klas II szkół gimnazjalnych i klas VII szkół podstawowych znajdujących się terenie Gminy Swarzędz, tj. z:

a.            Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu;

b.            Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu;

c.            Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu;

d.            Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu;

e.            Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Wodziczki w Swarzędzu;

f.             Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie;

g.            Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie;

h.            Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy;

i.             Szkoła Podstawowa w Wierzonce;

j.             Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Paczkowie.

 

Zakres działań

Zakres działań obejmuje blok zawodowy dla uczniów w zakresie interesujących ich zawodów, celem ułatwienia dalszych wyborów edukacyjnych. Zakres obejmie:

 • warsztaty w pracowniach zawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Swarzędzu celem przedstawienia zawodów pod kątem dalszego kształcenia,
 • warsztaty w pracowniach przedmiotowych Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu celem przedstawienia preferencji i predyspozycji do dalszego kształcenia,
 • wizyty studyjne w zakładach pracy i na uczelniach wyższych, zgodnie z preferowanymi zawodami, celem najbardziej praktycznego przedstawienia każdego z wybranych zawodów,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym prowadzone przez specjalistów z UAM.

 

Warsztaty zawodowe

Warsztaty zawodowe dają uczestnikom korzyści w postaci wiedzy i doświadczenia w zakresie nauki konkretnego zawodu. Odbędą się one na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Swarzędzu. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone w odpowiednio wyposażonych pracowniach technicznych w formie prelekcji, pokazów i zajęć praktycznych przez nauczycieli zawodu z ZS1.

Do wyboru uczniowie będą mieli następujące warsztaty: informatyka, ekonomia, logistyka, hotelarstwo, gastronomia, energetyka odnawialna, mechatronika, automatyka przemysłowa.

Szczegółowe terminy i ilość warsztatów zawodowych zostaną ogłoszone po przeprowadzonej rekrutacji uczestników, nie później niż 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia pierwszego warsztatu zawodowego.

 

Warsztaty przedmiotowe

Warsztaty przedmiotowe dają uczestnikom Projektu podstawę do zapoznania się z nauką konkretnych przedmiotów oraz wiedzą o możliwościach wykorzystania ich w kontynuowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Poprowadzone zostaną one na terenie Zespołu Szkół nr 2, przez tamtejszych nauczycieli.

Do wyboru uczniowie będą mieli warsztaty w następujących profilach przedmiotowych: humanistycznym, ekonomicznym, przyrodniczym i policyjnym.

 

Wizyty studyjne do zakładów pracy i na uczelnie wyższe

Udział w wizytach studyjnych do zakładów pracy daje korzyści w postaci poszerzenia wiedzy w zakresie pracy zawodowej na różnych stanowiskach pracy w dużych zakładach pracy.

Natomiast, udział w wyjazdach studyjnych na wyższe uczelnie daje uczestnikom korzyści w postaci poszerzenia wiedzy w zakresie edukacji na wyższych uczelniach.

 

Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym

Spotkania indywidualne dają korzyści w postaci pomocy uczniom w świadomym wyborze szkoły i zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami. Spotkania z doradcą zawodowym poprowadzą specjaliści z UAM.

 

Zasady rekrutacji uczestników

Rekrutacja do Profilu odbędzie się w dwóch turach:

a. I tura rekrutacji - rok szkolny 2017/2018, II semestr:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, 7 osób;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, 31 osób;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu, 28 osób;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu, 8 osób;
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Wodziczki w Swarzędzu, 12 osób;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie , 37 osób;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie, 10 osób;
 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy, 6 osób;
 • Szkoła Podstawowa w Wierzonce, 2 osób;
 • Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Paczkowie, 8 osób;

b. II tura rekrutacji - rok szkolny 2018/2019 - proporcjonalna do szkół liczba uczniów zostanie ustalona na początku września 2018 r.

Do Profilu zostaną zakwalifikowani uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie, przy czym priorytetowo traktowani będą uczniowie, którzy mają trudności z podjęciem decyzji dotyczącej wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz mają utrudniony dostęp do usług edukacyjnych ze względów środowiskowych, ekonomicznych i zdrowotnych.

Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie ogółem 300 Zakwalifikowanych Uczestników z Gminy Swarzędz.