Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Profil ogólny


Zakres działań obejmuje:

- wykłady dla uczniów,

- lekcje z konsultantem zawodowym,

- wykłady dla rodziców/opiekunów,

- warsztaty dla nauczycieli.

 

Wykłady dla rodziców/opiekunów

Spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców/opiekunów uczniów dają uczestnikom korzyści w postaci wiedzy dotyczącej wspierania wyboru dalszej drogi kształcenia ich dzieci.

Spotkania odbywają się w szkołach podstawowych i gimnazjach objętych Projektem, na zasadach i w terminach ustalonych z dyrektorami i są prowadzone przez kadrę naukową z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas spotkania uczestnicy mają możliwość wysłuchania wykładu doradcy zawodowego na temat wsparcia uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno - zawodowych.

W grudniu 2017 r. ramach projektu, w każdej ze szkół, odbyły się wykłady dla rodziców, w których wzięło udział łącznie ponad 250 osób.

 

Wykłady dla uczniów klas III Gimnazjum

Udział w wykładach dla uczniów umożliwia pogłębienie wiedzy w zakresie formułowania celów i planów edukacyjno - zawodowych uczniów klas III Gimnazjum.

Wykłady będą realizowane w Szkołach Podstawowych na zasadach i w terminach ustalonych z dyrektorami szkół, a poprowadzą je specjaliści z UAM. Wykłady będą organizowane na pisemny wniosek dyrektora szkoły.

W pierwszej połowie 2018 r. odbędą się 4 wykłady. Zostaną one zorganizowane w:

- Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu,

- Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu,

- Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie,

- Szkole Podstawowej w Paczkowie.

Lekcje z konsultantem zawodowym

Lekcje z konsultantem zawodowym dają korzyści w postaci wiedzy przydatnej do określenia profilu zawodowego uczniów i rozwinięcia w uczniach umiejętności podejmowania decyzji w zakresie edukacji zawodowej.

Lekcje zostaną zorganizowane w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach podczas lekcji wychowawczych, na zasadach i w terminach ustalonych z dyrektorami szkół.

Lekcje z konsultantem zawodowym poprowadzą studenci z UAM.

 

Szkolenia dla nauczycieli

Udział w szkoleniach dla nauczycieli to korzyści w postaci wiedzy o tym jak efektywnie inspirować i wspierać współczesną młodzież w budowaniu ich karier

edukacyjno - zawodowych. Uczestnikami mogą być nauczyciele szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz. Zgłoszenia nauczycieli do projektu dokonuje dyrektor Szkoły Gimnazjalnej.

W grudniu 2017 roku, w Szkole Podstawowej w Zalasewie odbyły się już pierwsze szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, wzięło w nich udział ponad 160 osób.