Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W ramach projektu „ Mój Zawód - Moja Przyszłość" rozpoczynamy zajęcia doradcze z Waszymi dziećmi. W pierwszej kolejności będą to zajęcia realizowane przez studentów doradztwa zawodowego i personalnego z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci - pod merytoryczną opieką dr hab. Małgorzaty Rosalskiej, dr Magdaleny Barańskiej oraz dr Anny Wawrzonek zrealizują w każdej 7 klasie szkoły podstawowej i w 2 klasie gimnazjum zajęcia na temat „Co mi jest potrzebne, aby dobrze wybrać zawód?"

Aby nasz projekt był możliwie najbardziej efektywny liczymy także na Państwa zaangażowanie. Poniżej znajduje się plik z informatorem o zawodach szkolnictwa zawodowego. Treści w nim zawarte są zgodne ze zmianami, które wprowadziła ostatnia reforma. Zachęcamy, abyście zapoznali się Państwo z tym ciekawym materiałem. Warto go poprzeglądać wspólnie z Waszymi dziećmi!

 

 

O projekcie


Mój zawód - moja przyszłość

Swarzędz 2017-2020

Projekt „MÓJ ZAWÓD - MOJA PRZYSZŁOŚĆ" adresowany jest dla uczniów II klas gimnazjów oraz VII klas szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz oraz dla ich rodziców/opiekunów, a także nauczycieli i szkolnych pedagogów.

Celem Projektu jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności, a także możliwości edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie Miasta Swarzędz.

Organizatorami programu „Mój zawód - moja przyszłość" są Gmina Swarzędz w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Powiatem Poznańskim.

 

Szkoły objęte projektem:

1.            Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu;

2.            Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu;

3.            Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu;

4.            Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu;

5.            Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Wodziczki w Swarzędzu;

6.            Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie;

7.            Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie;

8.            Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy;

9.            Szkoła Podstawowa w Wierzonce;

10.          Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Paczkowie.

 

DLA UCZNIÓW

Profil ogólny

W ramach profilu ogólnego projektu, w poszczególnych klasach przewidziane są zajęcia dydaktyczne z zakresu doradztwa zawodowego, a w godzinach pozalekcyjnych odbywać się mają dyżury doradców zawodowych. Zajęcia te poprowadzą specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profil skierowany jest do wszystkich uczniów objętych projektem.

 

Profil zawodowy

Skierowany jest do uczniów zakwalifikowanych do projektu w drodze rekrutacji. Wezmą oni udział w warsztatach zawodowych, warsztatach przedmiotowych, wizytach studyjnych w zakładach pracy i na wyższych uczelniach. Uczniowie będą mogli dokonać wyboru warsztatów zawodowych w takich specjalnościach jak: informatyka, ekonomia, logistyka, hotelarstwo, gastronomia, energetyka odnawialna, mechatronika, automatyka przemysłowa. Ponadto odbędą się warsztaty przedmiotowe: humanistyczne, przyrodnicze, ekonomiczne i policyjne. Zajęcia warsztatowe będą doskonałym sposobem na sprawdzenie, czy dany zawód odpowiada na oczekiwania ucznia.

 

DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW

Dla rodziców i opiekunów uczniów Projekt przewiduje wykłady na temat metod wspierania swoich dzieci w wyborze kolejnej szkoły.

 

DLA NAUCZYCIELI I SZKOLNYCH PEDAGOGÓW

Odbędą się dwa seminaria szkoleniowe oraz przez cały okres trwania projektu, raz w roku zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu wsparcia uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodu.