Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

WRPO 2014+


Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki

Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą - etap II

Ścieżka nad jeziorem

Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół

JESSICA 2