Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Cennik opłatA. Podstrefa A - parking za Ratuszem

1. Opłaty jednorazowe

 • 0,50 zł za pierwsze pół godziny (opłata minimalna)
 • 3,00 zł za pierwszą godzinę
 • 3,60 zł za drugą godzinę
 • 4,00 zł za trzecią godzinę
 • 3,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę

2. Opłaty zryczałtowane

 • 5,00 zł za Identyfikator pojazdu osoby niepełnosprawnej na okres 1 miesiąca (nie obowiązuje od 26.09.2013)
 • 50,00 zł za Identyfikator pojazdu osoby niepełnosprawnej na okres roczny (nie obowiązuje od 26.09.2013)

B. Podstrefa B - Pozostałe miejsca parkingowe

1. Opłaty jednorazowe

 • 1,00 zł za pierwsze pół godziny (opłata minimalna)
 • 2,00 zł za pierwszą godzinę
 • 2,40 zł za drugą godzinę
 • 2,80 zł za trzecią godzinę
 • 2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę

2. Opłaty zryczałtowane

 • 10,00 zł za Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca SPPN na okres 1 miesiąca
 • 27,00 zł za Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca SPPN na okres 3 miesięcy
 • 100,00 zł za Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca SPPN na okres roczny
 • 120,00 zł za Identyfikator na każdy kolejny pojazd mieszkańca SPPN na okres 1 miesiąca
 • 320,00 zł za Identyfikator na każdy kolejny pojazd mieszkańca SPPN na okres 3 miesięcy
 • 1150,00 zł za Identyfikator na każdy kolejny pojazd mieszkańca SPPN na okres roczny
 • 5,00 zł za Identyfikator pojazdu osoby niepełnosprawnej na okres 1 miesiąca (nie obowiązuje od 26.09.2013)
 • 50,00 zł za Identyfikator pojazdu osoby niepełnosprawnej na okres roczny (nie obowiązuje od 26.09.2013)
 • 7,50 zł - Abonament pojazdu firmy na okres 1 dnia
 • 150,00 zł - Abonament pojazdu firmy na okres 1 miesiąca
 • 1500,00 zł - Abonament pojazdu firmy na okres roczny

3. Opłaty zryczałtowane za zastrzeżone miejsca postojowe - koperty (pobierz wniosek o kopertę)

 • 900.00 zł za Identyfikator na okres 3-ch miesięcy za zastrzeżenie stanowiska postojowego - koperty w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obowiązującej 5 dni w tygodniu (od pon. do piątku) w godz. od 6.00 do 18.00

(standardowa wielkość koperty parkingowej: 2,3 m x 4,5 m, aktualna stawka opłaty dobowej za zajęcie pasa drogowego wynosi 2,00 zł / 1 m2) - wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, sprawy prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 616512409 lub -410

C. Opłaty dodatkowe

 • Z tytułu przekroczenia opłaconego czasu parkowania:
  • W przypadku przybycia do BOSPP w godzinach jego funkcjonowania w dniu wystawienia wezwania - kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu dokonania opłaty w BOSPP, plus kwota 10,00 zł,
  • W przypadku przybycia do BOSPP w godzinach jego funkcjonowania w terminie 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania - kwota stanowiąca wartość opłaty za parkowanie, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godz.17.00 w dniu wystawienia wezwania, plus kwota 20,00 zł,
  • Wartość opłaty dodatkowej wniesionej przelewem w terminie 7 dni licząc z dniem wystawienia wezwania wynosi 25,00 zł,
  • Wartość opłaty dodatkowej wniesionej po 7 kolejnym dniu licząc z dniem wystawienia wezwania wynosi 50,00 zł.
 • Z tytułu nie dokonania opłaty za parkowanie:
  • W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie BOSPP lub przelewem w dniu wystawienia wezwania lub w ciągu 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania opłata wynosi 35,00 zł.
  • W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie BOSPP lub przelewem w 7 kolejnym dniu po dniu wystawienia wezwania lub dniach następnych opłata wynosi 50,00 zł.

/Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r. w brzmieniu zmienionym Uchwałą nr XLV/411/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2013 r./