Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kiedy strażnik miejski może wypisać mandat ?

04.03.13

Zasady wymierzania przez strażników miejskich określają przepisy art. 95 - 101 ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepisy te dotyczą tak samo wszystkich pozostaych służb mających uptawnienia do karania mandatami (policja, ITD, straż graniczna, straż leśna.....)

Mandat strażnik można wymierzyć wówczas gdy:

- jest bezpośrednim świadkiem popełnienia wykroczenia (ujęcie sprawcy na gorącym uczynku),

- stwierdzi popełnienie wykroczenie naocznie pod nieobecnosć sprawcy, a jego osoba nie budzi wątpliwości,

- wykroczenie zostanie zarejestrowane przez urządzenie rejestrujące (fotoradar, rejestrator).

Żaden funkcjonariusz służb uprawnionych do karania mandatami (w tym także strażnik miejski) nie może ukarać mandatem osoby, która została wskazana przez anonimowego zgłaszającego, a wykroczenia nie może stwierdzić naocznie.

Przykład:

Anonimowy zgłaszający informuje straż miejską , że w miejscu zabronionym parkuje pojazd, jednak funkcjonariusze po podjęciu interwencji samochodu zaparkowanego w  miejscu zabronionym nie zastają. Wówczas nawet jeśli zgłaszający poda jego numer rejestracyjny, lub wskaże wręcz kierowcę pojazdu nie można sprawcy ukarać mandatem. Do jego ukarania w takiej sytuacji jest konieczne zeznanie złożone "na protokół" przez zgłaszającego lub innych świadków (jeżeli są). Wówczas zgodnie z przepisami prawa zamiast mandatu przeciwko sprawcy  jest kierowany wniosek o ukaranie do sądu, nawet wówczas jeśli sprawca przyzna się do winy.