Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Czy straż miejska może łapać bezdomne psy ?

03.03.13

Zgodnie z aktualnymi przepisami strażnicy miejscy (gminni) nie mają prawa zajmować się wyłapywaniem zwierząt.

Zasady wyłapywania bezdomnych wałesających się psów określają przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z nimi jest to zadanie własne gminy, która powinna je realizować przy pomocy wynajętej firmy lub powołać ja samemu ( tak radzą sobie z tym problemem duże miasta np. Poznań). Firma powinna być wyposażona w sprzęt, pojazd przystosowany do przewozu złapanych zwierząt i zatrudniać przeszkolonych do tej pracy "łapaczy". Ponadto dysponować osobą uprawnioną do posiadania i używania sprzętu (broni) do miotania ładunków ze środkiem usypiającym. Warunkiem wyłapywania psów jest także posiadanie schroniska, które przyjmie złapane psy.

W przypadku większości miast i gmin z konieczności zajmują się tym strażnicy, choć im tego robić nie wolno. Na przełomie roku 2012/13 wybrane gminy ( w tym Swarzędz) były kontrolowane przez Naczelną Izbę Kontroli, która potwierdziła, że jest to działanie bezprawne i sprzeczne z obowiązującym prawem. Niestety nie ma na naszej terenie firmy, której gmina mogłaby zlecić takie zadanie więc podobnie jak w większości gmin powiatu poznańskiego zajmują się tym strażnicy w myśl zasady "Jak nie my , to kto ?".

Robimy to na własne ryzyko i w miarę posiadanych możliwości, nie wolno nam posiadać broni usypiającej ani innego narzędzia, którym można skutecznie opanować zwłaszcza dużego i agresywnego psa. W przypadku jeśli strażnik ucierpi zostanie pogryziony, zarażony np. wścieklizną będzie zdany na siebie..... Były już takie przypadki.....

Wprawdzie strażnicy przepisem ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej otrzymali uprawnienie do używania siatek obezwładniających agresywne zwierzęta - jednak nie ma obecnie na rynku takich urządzeń, które  posiadają wymagane przepisami certyfikaty, i w które możnaby wyposażyć funkcjonariuszy.

W przypadku kiedy istnieje realne zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego - niebezpieczne zwierzę może zostać zastrzelone przez policję.