Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kto i kiedy może odholować porzucony wrak samochodu ?

12.02.13

Zgodnie z obowiązującymi przepisami porzucony pojazd może zostać odholowany przez Straż Miejską lub Policję wyłącznie na pisemny wniosek zarządcy drogi w następujacych sytuacjach:

1) Pojazd nie ma tablic rejestracyjnych, jednak w tym przypadku zgodnie ze stanowiskiem Biura Ruchu Drogowego Komendy Głownej Policji wymagane jest dodatkowo spełnienie wymagań opisanych w pkt 2.

2) Stan pojazdu musi wskazywać, że nie jest on używany. Chodzi tutaj o jego wyglad zewnętrzny a nie stan techniczny i nie ma znaczenia także jego otoczenie. Jeśli wygląd pojazdu wskazuje na to, że w każdej chwili można nim odjechać - takiego pojazdu nie można odholować choćby stał w tym samym miejscu od lat.

Nie jest powodem do odholowania fakt, że pojazd stoi dłuższy czas nieużywany przez właściciela jeśli ten dba o jego wygląd.

Kolejna ważna sprawa decydująca o możliwości odholowania pojazdu to miejsce gdzie się on znajduje. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym pojazd można odholować wyłącznie wówczas, gdy jast zaparkowany na drodze lub parkingu będącego cześcią drogi publicznej lub prawidłowo oznakowanej znakami drogowymi  strefy zamieszkania (D-40/D-41) oraz strefy ruchu (D-52/D-53).

Ponieważ okreslenie "droga publiczna" nie przez wszystkich jest rozumiana prawidłowo wyjaśniamy, że jest to pojęcie wynikające z ustawy o drogach publicznych i oznaczające drogę, co do której właściwy samorząd (np. Rada Miejska) podjał uchwałę o zaliczenie jej w poczet dróg publicznych. Droga przeznaczona do użytku publicznego może ale wcale nie musi być drogą publiczną.

Nie można odholować pojazdu z drogi wewnętrznej nawet jeśli należy do samorzadu ( np. gminy), z terenu prywatnej nieruchomości, terenu spółdzielni, wspólnoty mieszkańców lub dewelopera, która nie posiada statusu drogi publicznej  strefy zamieszkania lub strefy ruchu.