Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Czym można legalnie palić w piecu ?

14.12.18

W związku z pojawiającymi się informacjami i pytaniami dotyczącymi nieistniejacych w polskim obiegu prawnym przepisów, będziemy w tym temacie informować o aktualnie obowiazujących ich stanie i tak:

- 12 września 2018 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw dotyczy podmiotów wprowadzających paliwa stałe do obrotu czyli składów opałowych i firm zajmujących się ich sprzedażą, zaś na początku listopada przepisy wykonawcze do niej.

 

I tak zgodnie z art. 6c ust. 2 przedsiębiorca sprzedający opał nawet odbiorcy indywidualnemu (przysłowiowemu Janowi Kowalskiemu) ma obowiązek przekazać mu potwierdzoną kopię "świadectwa jakości" tyle, że tenże nabywca nie ma obowiązku tego dokumentu przechowywać i okazywać.

Obowiązek przechowywania tego dokumentu przez okres dwóch lat zgodnie z art. 6c ust. 3 dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, który Janowi Kowalskiemu ten węgiel sprzedał.

 

Do egzekwowania tych przepisów ustawodawca wyznaczył Państwowa Inspekcję Handlową i ją należy powiadomić jeśli kupując opał nie otrzymaliśmy od sprzedawcy tego dokumentu. Sytuacja taka może wskazywać na to, iż sprzedaje on nielegalny, nie spełniajacy norm opał.

- z dniem 1 maja bieżacego roku weszła w życie cześć tzw. "uchwały antysmogowej " dotyczącej naszego województwa, która dotyczy spalania niektórych rodzajów opału. Konkretnie zabrania ona palenia w piecach/kotłach pod groźbą kary następujących paliw stałych:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;

4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, niespełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:

a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,

b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%, c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;

5) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Organem uprawnionym do kontroli ww. została upoważniona między innymi straż miejska/gminna.

Niestety jedynym parametrem, który można stwierdzić organoleptycznie podczas kontroli kotłowni jest spalanie czystego węgla brunatnego. Pozostałe paliwa do stwierdzenia czy spełniają normy czy też nie wymagają pobrania próbek przez laboranta zgodne z obowiązującą metodologią i analizy w jednym z trzech laboratoriów w kraju posiadających akredytację do tego typu badań. Dwa z nich mieszczą się na Śląsku, trzecie w Trójmieście.

Powyźsze powoduje, że w tym zakresie  jest to niestety na chwilę obecną "martwy przepis".