Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Co z agresywnymi psami ?

30.11.18

W związku z nieprawdziwymi informacjami podawanymi przez media jakoby za "puszczonego luzem" psa rasy agresywnej groził mandat do 5000 zł podajemy prawdziwe informacje na ten temat.

W dniu 15 listopada 2018 r. uległa zmianie treść zapisu art. 77 Kodeksu Wykroczeń , który jest przepisem nakładającym na właścicieli zwierząt (nie tylko psów) obowiązek zachowania środków ostrożności tak aby nie zagrażały ludziom, innym zwierzętom lub mieniu.

Dotychczasowe brzmienie było następujące:

"Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany".

Obecne jego brzmienie to:

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany,

 

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

W przepisie obecnego § 1 zmieniło się górne zagrożenie czynu z 250 do 1000 zł oraz pojawiła się kara ograniczenia wolności. W postępowaniu mandatowym kara wzrosła z 250 do 500 zł, zaś wyższą grzywnę ( oczywiście do 1000 zł ) może wymierzyć sąd.

Ciekawszy jest § 2, który definiuje tzw. typ kwalifikowany tego wykroczenia mający miejsce wówczas, gdy zwierzę ( nie tylko pies) swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla człowieka. Więc mamy do czynienia z sytuacją kiedy zwierzę wykazuje agresję wobec człowieka nad czym osoba prowadząca zwierzę nie panuje lub doszło do fizycznego ataku. Do takiej sytuacji może dojść także wówczas gdy zwierzę jest na uwięzi.

 

Przekłamanie polega na tym, że nie ma znaczenia czy jest to pitbulterier czy jamnik. Jeżeli miejscowe przepisy nie nakładają na właściciela obowiązku prowadzenia go na smyczy, a zwierzę nie wykazuje agresji i jest posłuszne swemu opiekunowi nie podlega on karze z art. 77 § 2 KW. Nawet jeśli jest to pies razy uznanej za agresywną lub inne zwierzę.

Np. na terenie naszej gminy nie ma obowiązku prowadzenia psa na smyczy - stanowi tak Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie giny Swarzędz, ma być on tylko wyposażony w obrożę. Gdyby taki przepis funkcjonował odpowiedzialność następuje wówczas z art. 10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za wykroczenie o charakterze porządkowym a jeśli doszłoby do sytuacji opisanej wyżej z art. 77 § 2 nawet jeśli zwierzę było na uwięzi.

Kolejne przekłamanie polega na wysokości grzywny w postępowaniu mandatowym. Otóż wbrew temu co można usłyszeć i wyczytać w mediach za kwalifikowany typ tego wykroczenia można wypisać mandat do 500 zł. Grzywnę w górnej granicy zagrożenia - czyli do 5000 zł może nałożyć wyłącznie sąd.