Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Drogi wewnętrzne, strefy zamieszkania ruchu. Kompendium kierowcy.

29.11.17

 

 

Strefa zamieszkania

Droga wewnętrzna

Strefa ruchu

Znak drogowy

D-40/D-41

 

D-46/D-47

 

D-52/D-53

Oznakowanie

Wszystkie wjazdy i wyjazdy oznakowane.

Nie ma obowiązku.

Wszystkie wjazdy i wyjazdy oznakowane.

Status drogi, status dróg wewnątrz strefy

Drogi publiczne lub wewnętrzne

Wszystkie drogi, place i parkingi, na których odbywa się ruch a nie są drogami publicznymi są drogami wewnętrznymi.

Drogi wewnętrzne

Obowiązywanie przepisów prawa o ruchu drogowym

W całym zakresie.

- tylko w zakresie stosowania się do znaków i sygnałów drogowych. Pozostałe przepisy nie obowiązują.

W całym zakresie.

Skrzyżowania

Tylko w przypadku przecinania się, połączenia lub rozwidlenia się dróg publicznych.

Przecięcia, połączenia lub rozwidlenia się się dróg nie mają statusu skrzyżowania.

Przecięcia, połączenia lub rozwidlenia się się dróg nie mają statusu skrzyżowania.

Szczegółowe wymagania i zasady

- piesi mają zawsze pierwszeństwo,

- ograniczenie prędkości do 20 km/h,

- obowiązek parkowania wyłącznie w miejscach wyznaczonych,

- brak obowiązku oznakowania progów zwalniających.

Nie ma.

Nie ma.

Możliwość karania przez policję, straż miejską, (gminną), sąd.

W całym zakresie.

Tylko za niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym ( np. kolizji) oraz jazdę pod wpływem alkoholu pojazdem mechanicznym lub stanie nietrzeźwości innym pojazdem.

W całym zakresie.

Usuwanie wraków pojazdów

Tak

Nie

Tak