Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kontrole porządkowe wspólnie z GOAP...

25.11.15

Na przełomie października i listopada rozpoczęły się kompleksowe kontrole nieruchomości pod kątem prawidłowości pozbywania się odpadów oraz przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących ich właścicieli/użytkowników . Kontrole prowadzone wspólnie z pracownikami Oddziału Kontroli GOAP i obejmują od spełnienia obowiązku umieszczenia numerka porządkowego nieruchomości po sprawdzenie prawidłowości złożenia deklaracji "śmieciowej". Wychwytywane są nieruchomości, które nie zostały zgłoszone do GOAP a także takie gdzie nie zgłoszono prowadzenia tam działalności gospodarczej generującej odpady. Sprawdzana jest także prawdziwość danych w złożonych deklaracjach.
Strażnicy dodatkowo ewidencjonują wszystkie warsztaty stolarskie i tapicerskie, które po weryfikacji danych zostaną później poddane szczegółowej kontroli pod kątem prawidłowości w pozbywaniu się odpadów poprodukcyjnych ( laminatów, płyt wiórowych, sklejek, pianki tapicerskiej itp.) ale i legalności prowadzenia działalności gospodarczej. Przypominamy, że strażnicy po okazaniu upoważnienia mają prawo wejść na teren każdej nieruchomości celem kontroli dotyczącej ochrony środowiska, jak również żądać okazania wszelkich dokumentów będących jej przedmiotem. Mogą także ukarać mandatem za np. prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej (bez wymaganego prawem zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej). Uniemożliwianie lub utrudnianie funkcjonariuszom kontroli jest przestępstwem z art. 225 Kodeksu Karnego i grozi za to kara do 3 lat więzienia.