Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Karłowice (2014-2018)


Sołtys:

Henryk Borski, ul. Kasztanowa 2,

tel. 725 243 182

 

 

Rada Sołecka:

- Przemysław Bagrowski
- Tomasz Drozdowski
- Elżbieta Paczyńska
- Kamila Górecka

 

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Karłowice na dzień 30.06.2012:

- 377, w tym 177 kobiet.

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015 - Aktualizacja: 27.02.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Doposażenie świetlicy dla dzieci , w tym: 1 160,00 1 160,00 0,00 1 160,00
- Towar 1 160,00 1 160,00 0,00 1 160,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Spotkania integrujące społecznośc lokalną, w tym: 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00
- Towary 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00
- Usługi 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Utrzymanie boiska sportowego, w tym: 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00
- Towary 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym: 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00
- Towary 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Doposażenie placu zabaw, w tym: 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
- Towary 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 17 860,00 17 860,00 0,00 17 860,00

Fundusz sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym (integracyjnych) 6 000,00 5 943,84 56,16
2. Dofinansowanie działalności świetlicy dla dzieci 760,00 760,00 0,00
3. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 2 000,00 1 999,80 0,20
4. Zakup ławostołów dla sołectwa 5 000,00 4 612,50 387,50
5. Dofinansowanie drużyny sportowej (sprzęt sportowy) 3 000,00 2 907,45 92,55
Ogółem: 16 760,00 16 223,59 536,41

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
1. Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym 4 000,00 3 990,42 9,58
2. Dofinansowanie działalności świetlicy dla dzieci 499,00 498,76 0,24
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego 10 000,00 9 963,00 37,00
4. Utrzymanie terenów zielonych 2 000,00 1 998,64 1,36
Ogółem: 16 499,00 16 450,82 48,18

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Karłowice - pobierz
Statut Sołectwa Karłowice - pobierz
Granice Sołectwa Karłowice - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2265 z dnia 16.06.2010
Obowiązuje od 01.07.2010