Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Aktualne informacje


Konsultacje projektu przyszłorocznego programu współpracy


9.09.2020

Informujemy że rozpoczęły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Szczegóły znajdą Państwo w poniższym zarządzeniu:

http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Prawo/Zarzadzenia_Burmistrza/2020/09_09_2020/BRN001BA9EEDAFD_037749.pdf

SPORT 2020 - wyniki otwartego konkursu ofert


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu sportu w 2020 roku. Treść zarządzenia w tej sprawie znajdą Państwo poniżej:

http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Prawo/Zarzadzenia_Burmistrza/2020/10_01_2020/BRN001BA9EEDAFD_036024.pdf

KULTURA, ZDROWIE, EDUKACJA, TURYSTYKA 2020 - wyniki otwartego konkursu ofert


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, zdrowia, edukacji i turystyki w 2020 roku. Treść zarządzenia w tej sprawie znajdą Państwo poniżej:

http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Prawo/Zarzadzenia_Burmistrza/2020/10_01_2020/BRN001BA9EEDAFD_036010.pdf