SPK

ul. Swierkowa 17, 62-020 Rabowice

spk@swarzedz.pl www.spk.swarzedz.pl

http://www.swarzedz.pl/fileadmin/Swarzedz/Informator_miejski/komunikacja/rozklad/Letni_rozklad_jazdy_SKA_2015_pliki/image002.png

SWARZEDZKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ


DRUKUJ 

 

Obowiązuje w okresie 01.01.2018–30.06.2018
(v.31.01.18)

 

ZAJEZDNIA SWARZĘDZKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz

tel./fax 61 897 44 33 baza@spk.swarzedz.pl

http://www.swarzedz.pl/fileadmin/Swarzedz/Informator_miejski/komunikacja/rozklad/Letni_rozklad_jazdy_SKA_2015_pliki/image003.png

400 NOCNY SWARZĘDZ – PŃ RONDO ŚRÓDKA   400 NOCNY PŃ RONDO ŚRÓDKA – SWARZĘDZ

 

ROB.

SOB.

ND i ŚW.

TRASA

CZAS

 

ROB.

SOB.

ND i ŚW.

TRASA

CZAS

23

0

1

2

3

4

-

30

-

45

-

-

-

30

45

45

-

-

Os. Raczyńskiego

Polna

Os. Kościuszkowców

Kobylnica

Bogucin

Poznań Pusta

Poznań Rondo Śródka

0

4

8

12

17

25

29

23

0

1

2

3

4

-

-

15

-

15

-

-

-

15

15

15

-

Poznań Rondo Śródka

Poznań Pusta

Bogucin

Kobylnica

Os. Kościuszkowców

Polna

Os. Raczyńskiego

0

4

10

16

22

25

29

401   POZNAŃ RONDO ŚRÓDKA – DWORZEC KOŚCIUSZKOWCÓW

 

DNI ROBOCZE

 

SOBOTY

 

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

55

15 30 45

00 15 30 45

00 15 22 40

00 15 30 45

00 15 30 45

05 25 45

05 25 45

05 25 45

05 25 45

05 20 35 50

05 20 35 50

05 20 35 50

05 20 35 50

05 20 35 55

10 30 50

10 30

00 30

05 30

00 45

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

25 50

15 35

00 25 45

10 35 55

20 45

05 30 55

45

15 55

25

05 35 55

20 45

05 30 55

15 40

05 25 50

15 35

00 25 55

20 45

15 50

25

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

35

10 45

20 55

30

05 40

15 50

30

05 40

15 50

25

00 35

10 45

20 55

30

05 40

15 55

30

05 40

15

Poznań Rondo Śródka Poznań Miłostowo

Skansen

Poznańska

Polna

Cieszkowskiego

os. Czwartaków

os. Kościuszkowców

0

9

15

17

19

21

23

24

 

401   DWORZEC KOŚCIUSZKOWCÓW – POZNAŃ RONDO ŚRÓDKA

 

DNI ROBOCZE

 

SOBOTY

 

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25 45

00 15 25 40 55

10 25 40 55

10 25 40 55

10 25 40 55

15 35 55

15 35 55

15 35 55

15 35 55

15 30 45

00 15 30 45

00 15 30 45

00 15 30 45

00 15 30 45

00 20 40

00 20 40

00 30

00 30

00 32

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

50

15 40

00 25 50

10 35

00 20 45

10 30 55

20

10 40

20 50

30

00 20 45

10 30 55

20 40

05 30 50

15 40

00 25 50

20 45

10 40

15 50

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

00 35

10 45

20 55

30

05 40

15 55

30

05 40

15 50

25

00 35

10 45

20 55

30

05 40

20 55

30

05 40

-

os. Kościuszkowców

os. Czwartaków

Cieszkowskiego

Polna

Poznańska

Skansen

Poznań Miłostowo

Poznań Rondo Śródka

0

1

3

5

7

9

16

24

 

 

405  POZNAŃ RONDO ŚRÓDKA OS. RACZYŃSKIEGO SWARZĘDZ RYNEK

406    POZNAŃ RONDO ŚRÓDKA OS. RACZYŃSKIEGO JASIN ETC

407    POZNAŃ RONDO ŚRÓDKA OS. RACZYŃSKIEGO JASIN RABOWICKA (VW)

 

DNI ROBOCZE

 

SOBOTY

 

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA 405

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

10V 25 40V 55

10 25V 40 55

10 25 38 53

10 25E 40 55

10 25E 40

00 20E 40

00 20 40

00E 20 40

00V 20 40V

00 15 30 45

00 15 30 45

00 15E 30 45

00 15 30 45

00 15E 30 45

05 25 45

05 25 45E

10V 35 50V

15 45

15

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

10V* 40V*

05 25 50

15 35

00 25 45

10 35 55

20 45

35

05 45

10V* 50V*

25 45

10 35 55

20 45

05 30 55

15 40

05 25 50

15 45

10 35

05 40

15

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

20 55

30

05 40

15 50

25

00 35

15 50

25

00 35

10 45

20 55

30

05 40

15 50

25

00 40

15 50

25 55

-

Poznań Rondo Śródka

os. Raczyńskiego

Średzka

Polna

Swarzędz Rynek

0

17

20

23

25

TRASA 406 i 407

CZAS

Poznań Rondo Śródka

os. Raczyńskiego

Średzka

Jasin Rabowicka (SSE)

Jasin ETC

0

17

20

25

-

0

17

20

-

25

E - kurs do Jasina ETC

V – kurs do Jasina - Rabowicka (Specjalna Strefa Ekonomiczna)

* dalej jako 498 do Rynku

 

405   SWARZĘDZ RYNEK OS. RACZYŃSKIEGO POZNAŃ RONDO ŚRÓDKA

406   JASIN ETC RYNEK - OS. RACZYŃSKIEGO POZNAŃ RONDO ŚRÓDKA

407   JASIN RABOWICKA (VW) OS. RACZYŃSKIEGOPOZNAŃ RONDO ŚRÓDKA

 

DNI ROBOCZE

 

SOBOTY

 

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA 405

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

35 50

05 20 35 50V

05 20V 35 50

05V 20 35 50

05 20 35 50

00E 25 45

00E 25 45

00E 25 45

05 25 40E

05 25 40V 55

15V 25 40 55

10 25 40 55

10 25 40 50E

10 25 40 55

10 30 45E

10 30 50

10 40

00 15E 45

20V

15

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

35

00 25 45

20 35 55

20 45

05 30 55

15 40

05 55

25

05 35

15 45

05 30 55

15 40

05 25 50

15 35

00 25 45

10 35

05 30 55

25

10V 35

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

40

15 50

25

00 35

10 45

20 55

35

10 45

20 55

30

05 40

15 50

25

00 35

10 45

20

00 35

10 45

20

-

Swarzędz Rynek

Polna

Średzka

os. Raczyńskiego

Poznań Rondo Śródka

0

2

5

8

25

TRASA 406(E) i 407(V)

CZAS

Jasin ETC (E)

Dworzec PKP

Rynek

Polna

Jasin Rabowicka (V)

Średzka

os. Raczyńskiego

Poznań Rondo Śródka

0

3

5

7

-

10

13

30

-

-

-

-

0

5

8

25

E - kurs z Jasina ETC przez ul. Kościuszki, Rynek i ul. Polną

V – kurs z Jasina - Rabowicka (SSE)

412   SWARZĘDZ RYNEK – KOBYLNICA – POZNAŃ RONDO ŚRÓDKA

 

DNI ROBOCZE

 

SOBOTY

 

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23 58

20 50

15 30

14

05 29

00 36

00 30 55

20

10 50

15J

25J

05 20J 45J

30 30K

15 45

18

15 47

17

05 35

38

-

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

50

40

55

35

40

-

10

-

40

-

05 55

35

50

51

-

-

00

30

25

-

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

50

40

55

35

40

-

10

-

40

-

05 55

35

50

51

-

-

00

30

25

-

Swarzędz Rynek

Cieszkowskiego

os. Kościuszkowców

Gruszczyn

Kobylnica

Mechowo

Bogucin

Poznań Rondo Śródka

0

3

6

9

13

15

20

34

J - kurs przez Janikowo Dolne

K - kurs z Kobylnicy

 

412    POZNAŃ RONDO ŚRÓDKA – KOBYLNICA – SWARZĘDZ RYNEK

 

DNI ROBOCZE

 

SOBOTY

 

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

03 35 55

30J

00K 10J

10 40J

07 45

25 43

16 42

07

05 35

20

10 45

25

00 30 45

35

05 35

00 25 57

40

43

-

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

25

20

45

25

30

50

-

-

25

45

45

15

30

40

-

35

-

10K

00

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

25

20

45

25

30

50

-

-

25

45

45

15

30

40

-

35

-

10K

00

Poznań Rondo Śródka

Bogucin

Mechowo

Kobylnica

Gruszczyn

os. Kościuszkowców

Swarzędz Rynek

0

13

18

21

25

28

34

J - kurs przez Janikowo Dolne

K - kurs do Kobylnicy

484   TULCE/GARBY– SWARZĘDZ RYNEK/OS. KOŚCIUSZKOWCÓW

DNI ROBOCZE

SOBOTY

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

36Lw 45T

14Lw 41T

40TmL

20MLR40WL

25MLK

36MLK

-

05ML

15W

05T

05ML52Lw

10TL

10ML

15TL

10MLK

36TL

-

14Lw 35WL

10Lw

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

14Lw 39Lw

00Lw 54Lw

52W

-

15W

-

17W

31W

47W

45Lw

-

00Lw 50W

-

55W

-

24WL

39Lw

-

04Lw

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

14Lw 52Lw

54Lw

52W

-

15W

-

17W

31W

47W

45Lw

-

00Lw 50W

-

55W

-

24WL

39Lw

-

04Lw

-

Tulce

Garby Małe

Garby Wielkie

Os. Leśne

Zalasewo

Graniczna

os. Raczyńskiego

Tysiąclecia

Średzka

Swarzędz Rynek

Os. Kościuszkowców

0

5

9

13

17

19

21

22

24

29

35

0

-

8

12

16

18

20

21

23

28

34

-

0

3

7

11

13

15

16

18

23

29

-

-

0

4

8

10

12

13

15

20

26

-

-

-

0

4

6

8

9

11

16

22

T - z Tulec

M / m – z/przez Garby Małe pętla

L / L z/przez os. Leśne

W / w z/przez Garby Wielkie pętla
R – do ronda os. Raczyńskiego

K – do os. Kościuszkowców

      

 

484  OS. KOŚCIUSZKOWCÓW/SWARZĘDZ RYNEK – GARBY/TULCE

DNI ROBOCZE

SOBOTY

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

11LT 40L

10LT

20W

05M

05L 10KM 30L

36KM

50LW

35LT

35LM

35LmT 55KwL

45LM

45LT

50M

30L

04KT

24KwL 45wL

15W

15pM 45pL

17pwL 40pwL

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

30LW

55W

-

55LW

20L

09LW

25LW

-

30wL

30W

22wL

35W

-

05W

00wL

40pwL

40wL

20pwL

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

30LW

55W

-

55LW

-

09LW

25LW

-

30wL

30W

22wL

35W

-

05W

00wL

40pwL

50wL

20pwL

Os. Kościuszkowców

Swarzędz Rynek

Średzka

Tysiąclecia

os. Raczyńskiego

Graniczna

Zalasewo

Garby Wielkie

Os. Leśne

Garby Małe

Tulce

-

0

5

7

9

11

14

-

18

-

-

-

0

5

7

9

11

14

18

22

-

-

-

0

5

7

9

11

14

-

18

24

-

-

0

5

7

9

11

14

-

18

24

29

0

6

11

13

15

17

20

-

24

20

36

p - ul. Polną

W / w do/przez Garby Wielkie pętla

L / L do / przez os. Leśne

M / m – do / przez Garby Małe pętla

T - do Tulec

K – z os. Kościuszkowców

Kursy podstawowe z Rynku

 

486SWARZĘDZ RYNEK – PACZKOWO - SIEKIERKI (S6) 486SIEKIERKI – PACZKOWO - SWARZĘDZ RYNEK

DNI ROBOCZE

SOB.

ND I ŚW.

TRASA

CZAS

DNI ROBOCZE

SOB.

ND I ŚW.

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

15s

15s

20s

06

22

-

25

10s

35

40s

45s

45

35s

40

10

19s

40

40

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

-

10

-

05

30

32

-

40

-

-

10

-

15

30

-

20#

30

-

Rynek

Łowęcin

Sarbinowo

Paczkowo

Sokolniki

Paczkowo

Siekierki

0

8

13

17

21

25

31

0

8

13

17

-

-

23

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

50

50

50

52

30

50

-

50

46

-

00

13

20

10

10

05 35

50

-

10

04

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

-

33

-

28

55

55

-

-

05

-

35

-

40

55

-

45#

55

-

Siekierki

Paczkowo

Sarbinowo

Łowęcin

Rynek

0

5

9

14

22

s - przez Sokolniki

# - tylko w soboty

# - tylko w soboty

490 (S14)*   RYNEK – ZIELINIEC (STRZELECKA) – RYNEK

 

DNI ROBOCZE

SOBOTY

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-

06

15

-

15

-

25

-

-

35

-

45

-

-

-

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NIE KURSUJE

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NIE KURSUJE

Swarzędz Rynek

Działkowa (Strzelecka)

Swarzędz Rynek

0

8

13

LINIA OKRĘŻNA

491 (S13)*   (OS. KOŚCIUSZKOWCÓW) - GORTATOWOSWARZĘDZ RYNEK

 

DNI ROBOCZE

 

SOBOTY

 

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

40

-

-

-

-

15 50

50

-

-

-

-

-

45

-

-

13

23

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

-

-

05K

-

47

-

-

27

-

-

-

-

15

-

-

-

32

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

-

-

05K

50

47

-

-

27

-

-

-

-

15

-

-

25

-

-

Dw. Kościuszkowców

Gortatowo

Cieszkowskiego

Swarzędz Rynek

-

0

4

7

0

5

9

12

 

OBJAŚNIENIA:

K – kurs z os. Kościuszkowców

przez Gortatowo do Rynku

 

491 (S13)*   SWARZĘDZ RYNEK – GORTATOWO – (OS. KOŚCIUSZKOWCÓW)

 

DNI ROBOCZE

 

SOBOTY

 

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

33

19K

-

-

-

05 40

42

-

-

-

-

-

35

42K

-

04

15

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

-

-

-

-

40

-

-

20

-

-

-

-

05

-

-

-

25

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

-

-

-

40

40

-

-

20

-

-

-

-

05

-

-

15

-

-

Swarzędz Rynek

Cieszkowskiego

Gortatowo

Dw. Kościuszkowców

0

3

7

12

OBJAŚNIENIA:

K – kursy z Rynku przez Gortatowo do os. Kościuszkowców

492 (S2)*   UZARZEWO KOBYLNICA – SWARZĘDZ RYNEK

 

DNI ROBOCZE

 

SOBOTY

 

 

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

41C

40

32

25KgR 26C

21C

25CgR

-

14

19C

17R

50C

42

20

15C

22

16

12

10

46

42R

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

18R

-

09R

-

18R

-

46

-

25

32R

-

00R

15R

-

37R

-

-

02R

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

18R

-

09R

-

18R

-

46

-

25

32R

-

00R

15R

-

37R

-

-

02R

-

Uzarzewo centrum

Uzarzewo

Kobylnica

Gruszczyn

os. Kościuszkowców

Swarzędz Rynek

0

1

9

-

-

-

-

0

8

-

-

-

0

1

9

13

16

22

-

0

8

12

15

21

Kursy podstawowe do Kobylnicy

R - kurs do Rynku

C - kurs z Uzarzewa centrum

K - kurs z Kobylnicy

g - przez Gortatowo

 

492 (S2)*    SWARZĘDZ RYNEK KOBYLNICAUZARZEWO

 

DNI ROBOCZE

 

SOBOTY

 

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

18RC

30

23

15C

11C

15C

-

05

09C

07

41C

34

12

05C

13

07

03

02

25R

34

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

08

-

01

-

08

-

25R

-

02R

10R

50

-

07

-

15R

-

54

-

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

55R

-

-

01

-

08

-

25R

-

02R

10R

50

-

07

-

15R

-

54

-

-

Swarzędz Rynek

os. Kościuszkowców

Gruszczyn

Kobylnica

Uzarzewo

Uzarzewo centrum

-

-

-

0

8

9

-

-

-

0

8

-

0

6

9

13

21

22

0

6

9

13

21

-

Kursy podstawowe z Kobylnicy

R - kurs z Rynku

C - kurs do Uzarzewa centrum
O - kurs z os. Kościuszkowców

493 (S3)   KARŁOWICE KOBYLNICA SWARZĘDZ RYNEK

 

DNI ROBOCZE

 

SOBOTY

 

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

38R

08

06 35R 58

53

51

-

45

48

50

-

12

17 47

30

55

50

44

46

36R

-

19

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

52

-

48

-

50

47R

-

-

11R

55R

-

30

51

-

54R

-

-

38

53R

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

48

-

50

47R

35R

-

11R

55R

-

30

51

-

54R

-

-

38

53R

-

Karłowice

Wierzonka

Wierzenica

Kobylnica

Gruszczyn

os. Kościuszkowców

Swarzędz Rynek

0

6

10

15

-

-

-

0

6

10

15

19

22

28

Kursy podstawowe do Kobylnicy

R - kurs do Rynku

 

493  (S3)  SWARZĘDZ RYNEK – KOBYLNICAKARŁOWICE

 

DNI ROBOCZE

 

SOBOTY

 

NIEDZ. i ŚWIĘTA

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

08R 52

50

05R 42

37

35

-

15R

32

32

43R

-

02 18R

15

39

32

28

30

20

-

04

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23R

-

20R

-

20R

19R

-

56

-

40

-

00R

22R

-

25R

-

-

09R

38

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

20R

-

20R

19R

00R

56

-

40

-

00R

22R

-

25R

-

-

09R

38

-

Swarzędz Rynek

os. Kościuszkowców

Gruszczyn

Kobylnica

Wierzenica

Wierzonka

Karłowice

-

-

-

0

5

10

15

0

6

9

13

18

23

28

Kursy podstawowe z Kobylnicy

R - kurs z Rynku

 

 

497  OS. LEŚNERABOWICEKRUSZEWNIA

497   (S11) KRUSZEWNIA – OS. LEŚNE

 

DNI ROBOCZE

SOB.

ND i ŚW.

TRASA

CZAS

DNI ROBOCZE

SOB.

ND i ŚW.

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

17

07  54

49

44

52

47

50

50

45

50

40

35

25

30

-

-

-

-

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

NIE KURSUJE

Os. Leśne

Transportowa (SP)

Heweliusza Szkoła

Os. Zamoyskiego Planetarna Gimn.

Kupiecka (Rolna)

Rondo Raczyńskiego

Tysiąclecia

Południowa/Średzka

Rabowicka

Rabowicka I

Rabowicka II

Rabowicka/Pętla

Bukowa

Rabowice /Świetlica

Dębowa

Świerkowe Tarasy

Średzka

Izabelin

Sad

Złotopolska

Kruszewnia

0

1

2

3

4

6

8

9

11

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

45

35

25

20

15

20

15

18

18

13

18

08

03  53

58

-

-

-

-

-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

NIE KURSUJE

Kruszewnia

Czarnoleska

Sad

Izabelin

Olszynowa

Os. Europejskie

Pogodna/Średzka

Południowa/Średzka

Tysiąclecia

Rondo Raczyńskiego

Kupiecka (Rolna)

Planetarna Gimn.

Os. Zamoyskiego

Heweliusza Szkoła

Transportowa (SP)

Os. Leśne

 

0

1

2

3

4

5

7

8

10

12

13

14

15

16

17

18

 

 

498   SWARZĘDZ RYNEK - JASIN – KRUSZEWNIA (S8) 498   KRUSZEWNIA - JASIN - SWARZĘDZ RYNEK

DNI

ROBOCZE

SOB.

ND i ŚW.

TRASA

CZAS

DNI ROBOCZE

SOB.

ND i ŚW.

TRASA

CZAS

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

15s 38J

00J 35s

20

30

-

30

-

-

00 35s

45

-

10

10

00 40J

-

05

35J

15

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

-

00

-

34

-

45#

05N 50

-

-

-

-

-

00

-

-

20

-

00J#

Rynek

Polna

Rabowicka

Jasin Rab.(VW)l

Rabowice

Składowisko

Kruszewnia

0

2

5

8

11

-

18

0

2

5

8

11

18

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

40 48J

15J

00 39

50

-

50

-

-

20

15sr

10s

30

30

20 50J

-

25

36J

10J 15sr

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

35J#

10J# 18

-

52

-

-

05# 25N

08

35J#

15J#

-

-

20

-

-

38

-

-

Kruszewnia

Os. Europejskie

Jasin Rab.(VW)

Polna

Rynek

 

przez Składowisko

0

5

-

10

12

 

+3

0

5

11

17

19

 

+3

-

-

0

6

8

 

-

J - kurs do Jasina – Rabowicka (VW)

s- kurs przez Składowisko

# - tylko w soboty

N- tylko w niedziele i święta

s- kurs przez Składowisko

J- kurs z Jasina –   Rabowicka (VW)

r - kurs przez Jasin – Rabowicka VW

#- tylko w soboty

N - tylko w niedziele i święta

LINIA OKRĘŻNA DLA WSIADAJĄCYCH W RABOWICACH

499 OS. KOŚCIUSZKOWCÓW OS. LEŚNE  (S9) 499 OS. LEŚNE   OS. KOŚCIUSZKOWCÓW

 

DNI ROBOCZE

SOB.

ND i ŚW.

TRASA

CZAS

 

DNI ROBOCZE

SOB.

ND i ŚW.

TRASA

CZAS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0

-

-

-

33 36R

30

-

20

-

30

55

-

-

12

30

35

-

20

-

10

-

-

-

-

-

-

-

45#

-

30# 45N

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

os. Kościuszkowców

Polna

Średzka

Graniczna/Rolna

Przybylskiego/Orla

Armii Poznań Szkoła

Gimnazjum Planetarna

Os. Leśne

0

5

8

12

15

17

18

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0

-

-

05

55G

-

40

-

35

-

05G 50

20G

35G

50G

-

05

-

-

-

-

-

20R

-

-

-

40

-

-

10#

-

26G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20R

Os. Leśne

Gimnazjum Planetarna

Armii Poznań Szkoła

Geremka

os. Raczyńskiego

Średzka

Polna

Gortatowo

Os. Kościuszkowców

0

4

5

7

9

14

17

-

22

0

4

5

7

9

14

17

23

28

R - kurs z os. Raczyńskiego

# - kurs tylko w soboty

N – tylko w niedziele i święta

 

G - kurs przez Gortatowo

# - kurs tylko w soboty

R - kurs do os. Raczyńskiego

 

 


WYCIĄG Z REGULAMINU OPŁAT ZA BILETY

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

BILETY JEDNORAZOWE I MIESIĘCZNE SĄ BILETAMI CAŁODOBOWYMI

Strefa II dotyczy od Ronda Śródka do Bałtyckiej (zobacz mapa)

 

BILETY JEDNORAZOWE (ważne 40 minut lub na 1 przejazd)

5,00 zł / 2,50 zł – normalny / ulgowy 50% na przejazd w strefie II BILETY MOŻNA ŁĄCZYĆ

2,60 zł / 1,30 zł – normalny/ ulgowy 50% na przejazd w strefie I, umożliwiający jednocześnie przejazd linią 412 z przesiadką na 492/493 i linią 492/493 z przesiadką na 412 z dopuszczeniem przekroczenia 40 min.

 

BILETY 30-dniowe

96,00 zł / 48,00 zł – normalny / ulgowy 50% na przejazd w strefie I i II na okaziciela

72,00 zł - normalny na przejazd w strefie I i II imienny

36,00 zł - ulgowy 50% na przejazd w strefie I i II dla uczniów i studentów imienny

36,00 zł - ulgowy 50% na przejazd w strefie I i II dla pozostałych uprawnionych imienny

38,00 zł / 19,00 zł – normalny / ulgowy 50% na przejazd w strefie I imienny

OPŁATA ZA PSA / BAGAŻ równa cenie biletu jednorazowego normalnego (pies w kagańcu i na smyczy!)

Na wszystkich liniach SKA pasażerowie zobowiązani są wsiadać do pojazdów pierwszymi drzwiami i okazać kierującemu pojazd dokument uprawniający do przejazdu; W przypadku nieposiadania biletu należy dokonać jego zakupu. Kierowca jest upoważniony do kontorli biletów!


DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW ULGOWYCH UPRAWNIENI SĄ:

1. Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne

2. Osoby pobierające zasiłek stały

3. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i lekkim

4. Uczniowie do 24 roku życia i studenci, którzy nie posiadają uprawnień do przejazdów darmowych.

5. Studenci zagranicznych szkół wyższych do 26 lat

6. Doktoranci

 

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW UPRAWNIENI SĄ M. IN.:

1. Posłowie i Senatorowie

2. Osoby uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” lub „Honorowy Obywatel Swarzędza”

3. Dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

4. Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat, nieobjęte obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności i towarzyszący im opiekunowie oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunem

5. Zamieszkali na terenie Gminy Swarzędz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do 24 roku życia (na podstawie zaświadczenia)

6. Osoby, które ukończyły 65 rok życia

7. Inwalidzi wojenni i wojskowi

8. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnego egzystencji, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i towarzyszący im opiekunowie

9. Osoby objęte opieką Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci wraz z opiekunem

10. Ociemniali, niewidomi i towarzyszący im przewodnicy

11. Umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia komisarza włącznie oraz Umundurowani strażnicy swarzędzkiej Straży Miejskiej

12. Zamieszkali na terenie Gminy Swarzędz posiadacze odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

13. Sołtysi z terenu Gminy Swarzędz

14. Zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, z terenu Gminy Swarzędz, przejeżdżające wraz z opiekunem

15. Opiekun podróżujący z osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim oraz opiekun podróżujący z dzieckiem do dnia ukończenia przez nie 3 roku życia

16. Psy ratownicze i policyjne

17. Pracownicy swarzędzkiej kom. Autobusowej oraz Pracownicy UMiG Swarzędz upoważnieni do kontroli jakości świadczonych usług publicznego transportu zbiorowego

18. Uczestnicy programu „Gmina Swarzędz przyjazna rodzinie”

19. Studenci zamieszkali na terenie Gminy Swarzędz (na podstawie zaświadczenia)

 

Szczegóły: www.swarzedz.pl oraz na regulaminie w autobusach

Dopuszczalne wymiary bagażu przewożonego bezpłatnie wynoszą: 65/45/25 cm, 12/12/150 cm i 90/70/10 cm

 

ZABRANIA SIĘ PRZEWOŻENIA PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ O OSTRYCH NIEOSŁONIĘTYCH KRAWĘDZIACH