Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
PL DE EN

Komunikaty


Letnie oczyszczanie ulic - harmonogram28 04 2017

UMiG w Swarzędzu informuje, iż od 4.05.2017 r. rozpoczną się prace związane  z letnim oczyszczaniem dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Wydział Infrastruktury Drogowej poniżej przedstawia harmonogram prac przewidzianych  na miesiąc maj, wg którego przeprowadzane będzie oczyszczanie ulic, w danym rejonie gminy Swarzędz.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i wzięcie pod uwagę możliwości pojawienia  się operatora maszyny w terminie wskazanym dla danego rejonu, jednocześnie mając na  uwadze  ewentualne zwolnienie miejsca parkingowego, zatoki postojowej, czy ciągu komunikacyjnego wzdłuż którego parkowane są pojazdy, w celu umożliwienia operatorowi zamiatarki dokładnego doczyszczenia pasa drogowego.

Ze względu na charakter i specyfikę usługi związanej z oczyszczaniem dróg, która w dużej mierze uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych, należy mieć na uwadze  iż zaplanowane prace mogą ulec przesunięciu o 1-2 dni .

Oto HARMONOGRAM

/umig/

 

Służba przygotowawcza - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej28 04 2017

Służba przygotowawcza na potrzeby korpusu szeregowych przeznaczona jest dla ochotników, także kobiet, którzy nigdy nie pełnili zawodowej służby wojskowej, a chcieliby w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym.

Więcej informacji TUTAJ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia27 04 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat obejmujący działki oznaczone jako obręb Swarzędz, dz. nr 3134/66 i 58/6.

Miejsce wywieszenia wykazu: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, tablica informacyjna – parter, tablice informacyjne znajdujące się na terenie sołectw oraz strona internetowa Urzędu bip.swarzedz.eu zakładka: nieruchomości – dzierżawy.

Oto WYKAZ

 

Działka do sprzedaży w trybie bezprzetargowym26 04 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (Swarzędz, działka 402/2). Oto WYKAZ 6/2017

Ptasia grypa w Wielkopolsce - zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków20 04 2017

Informujemy, że weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r., poz. 722).

Jednocześnie zawiadamiamy, że wcześniej podane do wiadomości Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r., poz. 2091) straciło moc.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/722/1

 

Komunikacja miejska w weekend majowy20 04 2017

Informujemy, że w nadchodzący weekend majowy (29.04 do 03.05) Swarzędzka Komunikacja Autobusowa będzie kursować wg następującego rozkładu jazdy:

- 30 kwietnia, 1 i 3 maja obowiązuje świąteczny rozkład jazdy,

- 29 kwietnia i 2 maja obowiązuje sobotni rozkład jazdy.

Za utrudnienia przepraszamy.

4 i 5 maja obowiązuje normalny rozkład jazdy jak dla dnia roboczego.

Informacje na ten temat: http://www.swarzedz.pl/index.php?id=264

/umig/

2 maja strefa parkowania bez opłat20 04 2017

Informujemy, że decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, w dniu 2 maja 2017 roku zaniechany zostanie pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Swarzędzu.

Informacje na ten temat: http://www.swarzedz.pl/index.php?id=294

/umig/

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji14 04 2017

W dniach od 17 kwietnia do 17 maja br. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które przeprowadzane są w związku z opracowywaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027".

Więcej informacji TUTAJ

 

2 maja Delegatura ZM GOAP w Swarzędzu będzie nieczynna12 04 2017

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" informuje, że 2 maja 2017 r. Delegatura w Swarzędzu będzie nieczynna.

/goap/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży10 04 2017

WYKAZ 1 /2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Swarzędz, działka 3131/43)

WYKAZ 2 /2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży (Zalasewo, działki 548, 550, 610)

WYKAZ 3 /2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Swarzędz, działka 1619/17)

WYKAZ 4 /2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Gruszczyn, działka 57/15)

WYKAZ 5 /2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Swarzędz, działka 1092/7)

 

 

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce5 04 2017

Od 1 marca do 15 maj 2017 roku można składać aplikację do XI edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem jest wyróżnienie najlepszych przykładów turystyki wiejskiej.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele obiektów, stowarzyszenia, fundacje, które mają ciekawe inicjatywy prowadzone na terenach wiejskich Województwa Wielkopolskiego.

Proces aplikacji jest bardzo prosty, wystarczy zgłosić obiekt, dołączyć do niego materiał zdjęciowy danego obiektu i wskazać jedną z trzech kategorii :

- Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.

- Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.

- Obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzystujący tradycje i walory wsi.

Szczegółowe informacje - TUTAJ.

/mw/

 

Nowe ceny wody i ścieków - informacja ZGK3 04 2017

Od 1 maja 2017 r. będzie obowiązywać nowa taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Taryfa obowiązuje odbiorców z terenu Gminy Swarzędz obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

Oto szczegółowa informacja na ten temat.

/zgk/

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia23 03 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat 3 obejmujący działki oznaczone jako

 • obręb Swarzędz, dz. nr 1152 i 1582,
 • obręb Kobylnica, dz. nr 6.

Miejsce wywieszenia wykazu: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, tablica informacyjna – parter, tablice informacyjne znajdujące się na terenie sołectw oraz strona internetowa Urzędu bip.swarzedz.eu zakładka: nieruchomości – dzierżawy.

LGD Trakt Piastów zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne i szkolenia23 03 2017

W związku ze zbliżającym się naborami wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów zaprasza potencjalnych Beneficjentów na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER.

Szczegóły TUTAJ

/mw/

 

Akcja bezpłatnej sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących21 03 2017

Gmina Swarzędz rozpoczęła realizację programu, który ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt oraz ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu. Wolno żyjące koty i kotki z terenu naszej gminy mogą zostać poddane sterylizacji lub kastracji w jednej ze wskazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu lecznic. Osoby, które chciałyby się podjąć tego zadania i stać się społecznym opiekunem zwierzęcia muszą w pierwszej kolejności zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i wypełnić deklarację opiekuna społecznego oraz wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg kastracji/sterylizacji. Następnie, wraz z otrzymanym z urzędu skierowaniem, należy udać się do wybranej lecznicy (jednej z pięciu wskazanych na skierowaniu), gdzie zwierzę zostanie poddane zabiegowi. Po krótkiej rekonwalescencji, opiekun wypuszcza kota lub kotkę w miejscu ich pochwycenia. Akcja obejmuje również, w uzasadnionych przypadkach, usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotek.  Ponadto  opiekunowie społeczni  mogą składać wnioski o wydanie karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolno żyjących. Karma wydawana będzie zgodnie z warunkami programu na okres zimowy nie wcześniej niż 28 września 2017r.

Właściciele kotów i psów mogą również uzyskać dofinansowanie na wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji w wysokości 30% ceny zabiegów dla jednego zwierzęcia rocznie. Po uzyskaniu skierowania koszty zabiegu dla właściciela zwierzęcia w wysokości 70% ceny zabiegu - płatne bezpośrednio w lecznicy wykonującej zabieg - wynoszą odpowiednio:

-       75,60 złotych brutto za sterylizację kotki;

-       37,80 złotych brutto za kastrację kota;

-       113,40  złotych brutto za kastrację psa;

-       226,80  złotych brutto za sterylizację suki.

W przypadku właścicieli psów warunkiem uzyskania dofinansowania  jest opłacenie opłaty z tytułu posiadania psa za rok 2017 oraz nie zaleganie z opłatami za lata ubiegłe. Przypominamy, iż wysokość opłaty wynosi 30 złotych za jednego psa rocznie. Całość akcji finansowana jest z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz.

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG, stanowisko nr 4, tel. 61 65 10 714.

Do pobrania:

Deklaracja opiekuna społecznego kotów wolno żyjących

Wniosek na zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienia ślepych miotów kotów

Wniosek o wydanie karmy opiekunom społecznym kotów wolno żyjących

Wniosek na zabieg sterylizacji/kastracji psów

Oświadczenie o zwolnieniu z dokonywania opłaty z tytułu posiadania psa

/ros/

 

 

 

Pamiętajmy o tabliczce z numerem porządkowym posesji14 03 2017

Komisariat Policji w Swarzędzu informuje o obowiązku oznaczenia posesji tabliczką z numerem porządkowym. Wraz z rozwojem urbanistycznej zabudowy miejskiej i osiedli mieszkaniowych w ostatnich latach na terenie powiatu poznańskiego częstym zjawiskiem jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości wbrew obowiązkowi umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Uchylenie się od jego realizacji, ale także realizowanie go w niewłaściwy sposób - poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie - jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisem  art 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany.

Często zdarza się, że ratownicy medyczni strażacy, bądź policjanci poszukują adresu, tracąc bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować ludzie życie. Pamiętajmy, że realizowanie powyższego obowiązku w sposób właściwy przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zespół Profilaktyki Społecznej

Komisariatu Policji w Swarzędzu

 

 

Fundusze dla początkujących20 02 2017

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od 13.02.2017 r. zostaje otwarty nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty EFS WRPO i EFS POWER). Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przyznanych na 2017 rok. Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 18.000 zł. Więcej informacji na ten temat tutaj:

poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

 

/UMiG/

Ptasia grypa w Wielkopolsce - zalecenia dla osób utrzymujących drób i inne ptaki31 01 2017

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu informujemy o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu wszystkich miejsc utrzymywania drobiu lub innych ptaków.

Ponadto zawiadamiamy, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r., poz. 2091).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem zakazuje się:

 1. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

 2. przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,

 3. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 4. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

oraz nakazuje się:

 1. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

 3. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 4. zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:

  rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,

  datę przemieszczenia,

  miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

  liczbę ptaków,

 5. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

 6. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

 7. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

 8. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

 9. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

 10. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

 11. powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

 12. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Ponadto, każdy posiadacz drobiu ma obowiazek zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 1. zwiększonej śmiertelności;

 2. znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

 3. objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

 4. duszności;

 5. sinicy i wybroczyn;

 6. biegunki;

 7. nagłego spadku nieśności.

 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2091/1 .

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, tel. 61 868 97 19.

Zasady zajmowania pasa drogowego w związku z organizacją imprez masowych27 01 2017

Na prośbe Starosty Poznańskiego przekazujemy Państwu informację dotyczącą zasad zajmowania pasa drogowego w związku z organizacją imprez masowych. W przypadku rodzenia się wątpliwości lub pytań - prosimy o kontakt z Referatem Infrastruktury Drogowej tel. 61 65 12 409 lub 61 65 12 410.

/pn/

Załóż firmę przez telefon! Informacja Ministerstwa Rozwoju16 01 2017

Ministerstwa Rozwoju rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Oto informacja na ten temat.

Bezpłatne przejazdy dla uczniów i studentów - odbierajmy zaświadczenia23 12 2016

Jak już informowaliśmy, na wniosek burmistrza Mariana Szkudlarka radni Swarzędza podjęli uchwałę, na mocy której od 1 stycznia 2017 uczniowie do 24 roku życia oraz studenci zamieszkali na terenie naszej gminy mogą bezpłatnie korzystać z usług Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.

Od 21 grudnia 2016 r. można odbierać imienne zaświadczenia, które zgodnie z uchwałą od 1 stycznia 2017 będą uprawniały do bezpłatnego korzystania z naszej komunikacji. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Swarzędz mogą odbierać zaświadczenia (także po zakończeniu przerwy świątecznej w pierwszym tygodniu stycznia) w sekretariatach swoich szkół. Pozostali uczniowie, a także studenci powinni zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1 (pokój 411) lub do siedziby ZGK przy ul. Strzeleckiej 2 w Swarzędzu. Warunkiem wydania zaświadczenia jest okazanie legitymacji szkolnej lub studenckiej potwierdzającej zamieszkanie na terenie gminy Swarzędz.

Uczniowie i studenci, którzy nie będą uprawnieni do otrzymania zaświadczenia, nadal będą mogli korzystać z ulgi w wysokości 50%.

Przypominamy, że uczniowie i studenci to kolejna grupa naszych mieszkańców, która w bieżącej kadencji samorządu uzyska prawo do bezpłatnych przejazdów Swarzędzką Komunikacją Autobusową. Od 1.01.2016 roku z takiego uprawnienia korzystają już nie tylko dzieci, ale i opiekunowie rodzin wielodzietnych oraz osoby w wieku 65+. Celem wprowadzanych zmian, poza chęcią wsparcia naszych Mieszkańców w wychowaniu dzieci i młodzieży, jest promowanie publicznego transportu zbiorowego.

/MS/

 

 

 

 

ePUAP – w swarzędzkim ratuszu potwierdzisz Profil Zaufany7 03 2016

Od 29 marca br. w Swarzędzu można dokonać potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP. Przypomnijmy, że ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Pozwala załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu na stronie www.epuap.gov.pl.

Natomiast Profil Zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:

1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
2.
Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
3. Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów: urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

Punkt potwierdzający na terenie Gminy Swarzędz znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, w Biurze Obsługi Interesanta przy stanowisku nr 4.

Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu, następnie weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer pesel, identyfikator użytkownika. Po pozytywnej weryfikacji danych, uprawniony urzędnik potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

Magdalena Dudzińska